Đang xem Đố bạn đoán được tiếng của loài vật nào trong phân cảnh khủng long T.rex tấn công con người này?

Đố bạn đoán được tiếng của loài vật nào trong phân cảnh khủng long T.rex tấn công con người này?

Lời giải đó chính là tiếng gầm của loài voi được chỉnh sửa hiệu ứng chậm hơn đó.
Có thể bạn quan tâm