Đang xem Độ Mixi tiết lộ sẽ gây quỹ cứu trợ, nhờ vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chuyển đến đồng bào miền Trung

Độ Mixi tiết lộ sẽ gây quỹ cứu trợ, nhờ vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chuyển đến đồng bào miền Trung

Kế hoạch ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thông qua vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh của bộ tộc MixiGaming hùng hậu đã được "tộc trưởng" Độ Mixi hé lộ.
Có thể bạn quan tâm