Đang xem Đoàn Văn Hậu tới Thái Lan, hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Đoàn Văn Hậu tới Thái Lan, hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Tối ngày 3/9, Đoàn Văn Hậu chính thức đặt chân tới Thái Lan để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm