Đang xem Đoạn video ghi lại cảnh tượng các thành viên của đội bóng Lợn Rừng đang tham gia vào nghi lễ xuống tóc tại chùa Phra Maha Chin That Chao, Chiang Rai, Thái Lan

Đoạn video ghi lại cảnh tượng các thành viên của đội bóng Lợn Rừng đang tham gia vào nghi lễ xuống tóc tại chùa Phra Maha Chin That Chao, Chiang Rai, Thái Lan

11 cầu thủ nhí và HLV của đội bóng Lợn Rừng đã xuống tóc, đến chùa tu tập và cầu nguyện cho đặc nhiệm Navy SEAL.
Có thể bạn quan tâm