Đội hình 11 thành viên từ PRODUCEX 101 chính thức lộ diện với cái tên X1 (X-ONE)

11 trai đẹp chiến thắng "Produce X 101" chính thức lộ diện!
Có thể bạn quan tâm