Đời tư kín tiếng và người vợ đặc biệt bí ẩn của Trư Bát Giới.

Có thể nói, so với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngô Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.
Có thể bạn quan tâm