Đang xem Đột nhập hội nhóm thi hộ online: "Xuống tiền" 2 triệu là phục vụ từ A - Z, đủ trò lách luật chuyên nghiệp không tưởng nổi

Đột nhập hội nhóm thi hộ online: "Xuống tiền" 2 triệu là phục vụ từ A - Z, đủ trò lách luật chuyên nghiệp không tưởng nổi

Chỉ từ vài trăm nghìn đồng, đảm bảo điểm cao, rủi ro thấp,… cứ như vậy thi hộ online đã trở thành hình thức gian lận lộng hành trong các giảng đường.
Có thể bạn quan tâm