Đang xem Dự án tiêu diệt loài muỗi bằng muỗi đực biến đổi gen ở Brazil đã thất bại vì một nguyên nhân rất bất ngờ

Dự án tiêu diệt loài muỗi bằng muỗi đực biến đổi gen ở Brazil đã thất bại vì một nguyên nhân rất bất ngờ

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Chương trình thử nghiệm nhằm giảm số lượng muỗi bằng muỗi đực biến đổi gen tại một thị trấn ở Brazil đã không thành công như dự tính của các nhà khoa học vì một nguyên nhân rất bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm