Đang xem Du khách Campuchia nằm đổ rạp một loạt khi đi thuyền trên sông: người kêu nguy hiểm, người lại bảo "vui thế"

Du khách Campuchia nằm đổ rạp một loạt khi đi thuyền trên sông: người kêu nguy hiểm, người lại bảo "vui thế"

Tại sao đang đi thuyền mà các du khách lại nằm rạp xuống thế này?
Có thể bạn quan tâm