Đang xem Đùa giỡn với tử thần???

Đùa giỡn với tử thần???

Anh chàng trong clip chắc chắn phải rất gan dạ khi dám đi trên cần cẩu tại một công trình xây dựng nọ, không những đi trên cần cẩu mà không dùng biện pháp an toàn, anh còn leo trèo ngay dưới cần cẩu nữa, không hiểu trượt tay thì sẽ như nào nhỉ ?
Có thể bạn quan tâm