Dung Bình Dương: Tôi không đẩy Trúc Anh vào đường cùng nhưng cô ta không coi tôi ra gì

"Tôi bức xúc Trúc Anh nhưng không bao giờ muốn đẩy cô ta vào đường cùng. Vậy mà cô ta không coi tôi ra gì" – nhà sản xuất Dung Bình Dương nói.
Có thể bạn quan tâm