Đang xem "Đứng hình" màn biểu diễn siêu ảo thuật đi bộ trên nước

"Đứng hình" màn biểu diễn siêu ảo thuật đi bộ trên nước

Nhiều người trong hồ bơi thật sự không tin vào mắt mình sau màn biểu diễn đi bộ trên mặt nước của ảo thuật gia. Thậm chí có người còn tận tay kiểm chứng vùng nước xung quanh đôi chân của vị ảo thuật gia này nhưng không thể phát hiện ra dụng cụ hỗ trợ.
Có thể bạn quan tâm