Đang xem Duy Khánh: Được Miu Lê chỉ cho mặc đẹp, chứ “không có cửa” đua đồ hiệu với Miu “vì Miu giàu lắm!

Duy Khánh: Được Miu Lê chỉ cho mặc đẹp, chứ “không có cửa” đua đồ hiệu với Miu “vì Miu giàu lắm!

Bạn cũng có bạn thân là "quân sư" thời trang như vậy chứ?
Có thể bạn quan tâm