Đang xem Elon Musk đang mất dần quyền lực đối với cộng đồng tiền điện tử

Elon Musk đang mất dần quyền lực đối với cộng đồng tiền điện tử

Những dòng tweet mới nhất của Elon Musk hiện không thể thúc đẩy dogecoin hoặc bitcoin tăng giá mãnh liệt như trước kia.
Có thể bạn quan tâm