Đang xem Elon Musk lo Tesla sắp phá sản: Chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi khó khăn

Elon Musk lo Tesla sắp phá sản: Chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi khó khăn

Elon Musk thừa nhận đang rất lo lắng.
Có thể bạn quan tâm