Đang xem "Em bé Mường Lát" tật nguyền ngày nào giờ đây đã biết đọc chữ và bước đi trên đôi chân của mình

"Em bé Mường Lát" tật nguyền ngày nào giờ đây đã biết đọc chữ và bước đi trên đôi chân của mình

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa‎ / Tri Thức Trẻ
Khác hẳn vẻ rụt rè sợ hãi trong những ngày đầu tiên vào TP.HCM với một đôi chân bị liệt. Giờ đây Pàng đã nói được Tiếng Việt, chập chững bước đi sau 6 năm chỉ biết lết vì bệnh tật.
Có thể bạn quan tâm