F0 âm tính sau 3 - 5 ngày có nên vội ăn mừng? BS nói vẫn cần làm 1 việc quan trọng

Chỉ số SpO2 của một người bình thường là từ 95-100%. Khi chỉ số SpO2 dưới 95% là có bất thường.
Có thể bạn quan tâm