Đang xem F0 tự test nhanh dương tính tại nhà có được công nhận kết quả?

F0 tự test nhanh dương tính tại nhà có được công nhận kết quả?

Bộ Y tế cho phép người bệnh Covid-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do bản thân hoặc người chăm sóc tự làm tại nhà.
Có thể bạn quan tâm