Đang xem Facebook bỏ hiển thị số Like: Không còn khoe mẽ, chỉ còn hiện vài cái tên.

Facebook bỏ hiển thị số Like: Không còn khoe mẽ, chỉ còn hiện vài cái tên.

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Nhịp Sống Việt
Bằng chứng đưa ra từ một phóng viên thuộc quốc gia thử nghiệm đã cho thấy sự khác nhau điển hình khi Facebook áp dụng quyết định trên.
Có thể bạn quan tâm