Đang xem Facebook chuẩn bị đổi tên Instagram và WhatsApp Tưởng vô lý nhưng lại hợp lý không ngờ

Facebook chuẩn bị đổi tên Instagram và WhatsApp Tưởng vô lý nhưng lại hợp lý không ngờ

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Theo Trí Thức Trẻ
Cả hai sẽ đều thêm cụm từ "from Facebook" (của Facebook), chắc là họ muốn thể hiện chủ quyền đây mà.
Có thể bạn quan tâm