Đang xem Facebook lo dự án tiền ảo Libra có thể “phá sản”

Facebook lo dự án tiền ảo Libra có thể “phá sản”

Video News
Mutex / Theo VNECONEMY
Facebook lo ngại sự giám sát lớn của các cơ quan chức năng có thể khiến kế hoạch phát hành Libra đổ bể...
Có thể bạn quan tâm