Đang xem Fan Sơn Tùng "ảo tưởng" thần tượng là nghệ sĩ Vpop đầu tiên làm việc với producer của Lady Gaga, Rihanna... nhưng họ đã lầm!

Fan Sơn Tùng "ảo tưởng" thần tượng là nghệ sĩ Vpop đầu tiên làm việc với producer của Lady Gaga, Rihanna... nhưng họ đã lầm!

Ca khúc tiếng Anh mới của Sơn Tùng There's No One At All sẽ được sản xuất bởi Chris Gehringer.
Có thể bạn quan tâm