Đang xem "Fancy" như quý cô Kim Kardashian: Đi thi bằng siêu xe, không quên cắp túi 2 tỉ bên người

"Fancy" như quý cô Kim Kardashian: Đi thi bằng siêu xe, không quên cắp túi 2 tỉ bên người

Quả nhiên xét về độ sang chảnh thì ít ai có thể bì kịp với Kim Kardashian.
Có thể bạn quan tâm