Đang xem "G.I. Joe: Retaliation" - Giới thiệu về lực lượng COBRA

"G.I. Joe: Retaliation" - Giới thiệu về lực lượng COBRA

G.I. Joe: Retaliation cũng có một clip đặc biệt để “lăng xê” lực lượng quân sự Cobra. Không biết vô tình hay hữu ý, sản phẩm này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến cách quảng bá thú vị mà Monsters University sử dụng trước đó.
Có thể bạn quan tâm