Gen Z - và những chuyện chưa kể

Ai cũng nghĩ là mình hiểu Gen Z ư? “Zì dị chùi”, sự thật mọi người KHÔNG HỀ HIỂU GÌ về Gen Z cả! Vậy đâu mới thực sự là Gen Z?
Có thể bạn quan tâm