Đang xem GenZ Khôn(G) Lớn #6: Xây dựng hình ảnh cá nhân để nổi tiếng

GenZ Khôn(G) Lớn #6: Xây dựng hình ảnh cá nhân để nổi tiếng

Cùng lắng nghe người làm sáng tạo nội dung - Ninh Tito chia sẻ về nghề và cách giữ riêng bản chất giữa “rừng” những bạn trẻ đam mê làm nội dung đa dạng và chất lượng.
Có thể bạn quan tâm