Gia cảnh khó khăn của cậu học sinh khơi cống thông nước mưa khiến CĐM xúc động

Ba mẹ ly hôn, Đạt sống với bà từ nhỏ. Trong lớp em là người ít nói, không bao giờ nề hà việc khó, việc nặng hay so sánh với các bạn. Sau hành động khơi cống giúp thông nước mưa của mình, em đã được nhà trường động viên, tuyên dương.
Có thể bạn quan tâm