Đang xem Gia đình người phụ nữ bị thang cuốn nuốt chửng làm đám tang đòi siêu thị bồi thường

Gia đình người phụ nữ bị thang cuốn nuốt chửng làm đám tang đòi siêu thị bồi thường

Gia đình người phụ nữ bị thang cuốn nuốt chửng dùng hình nộm để làm đám ma ngay tại siêu thị nhằm bắt buộc những người có trách nhiệm phải bồi thường, thế nhưng đáp lại là màn cưỡng chế rất bạo lực, điều này gây bức xúc lớn với dư luận tại Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm