Giá xăng RON95 III tiếp tục tăng thêm 1 484 đồng mỗi lít

Lần gần đây nhất (ngày 2/4) xăng E5 RON92 tăng 1.377 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít.
Có thể bạn quan tâm