Đang xem "Giấc mơ bay" của con người trở thành sự thật với wingsuit

"Giấc mơ bay" của con người trở thành sự thật với wingsuit

Giấc mơ đó đến gần hơn bao giờ với những tay thể thao mang tâm hồn bay bổng trong trò chơi mang tên “Wingsuit Flying”.Nguyên tắc chung của bộ đồ bay “Wingsuit” là kết liền tay chân, tạo cả cơ thể thành một mặt phẳng liền, cản gió. Cơ thể vì vậy “trôi” trong không khí, được nâng lên, có khi gió đưa đi xa, chứ không rớt phịch xuống đất như...viên sỏi.
Có thể bạn quan tâm