Đang xem Gọi nhau “mình ơi” thân thiết là vậy, nhưng cảnh quay khó khăn nhất giữa BB Trần và Hải Triều hóa ra lại là…

Gọi nhau “mình ơi” thân thiết là vậy, nhưng cảnh quay khó khăn nhất giữa BB Trần và Hải Triều hóa ra lại là…

Tại vì trong mắt BB Trần, Hải Triều chỉ là một cô gái!
Có thể bạn quan tâm