Đang xem Google Doodle tôn vinh Giáo sư Tôn Thất Tùng - "cha đẻ" tạo ra phương pháp cắt gan chỉ mất 4-8 phút khiến cả thế giới sững sờ

Google Doodle tôn vinh Giáo sư Tôn Thất Tùng - "cha đẻ" tạo ra phương pháp cắt gan chỉ mất 4-8 phút khiến cả thế giới sững sờ

Bằng kiến thức sâu rộng của mình, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã phát minh ra "phương pháp Tôn Thất Tùng" để phục vụ cho nền y học thế giới cũng như của nước nhà.
Có thể bạn quan tâm