Hà Nội ủng hộ 'quản' Grab như taxi

Bộ GTVT vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi về quản lý vận tải (Nghị định 86) lần thứ 8 lên Thủ tướng Chính phủ.
Có thể bạn quan tâm