Đang xem Hai phi hành gia của NASA lên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ làm gì?

Hai phi hành gia của NASA lên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ làm gì?

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Theo Trí Thức Trẻ
Sau 19 giờ bay, hai phi hành gia của NASA sẽ bắt tay thực hiện những nhiệm vụ được Trái Đất “giao phó”.
Có thể bạn quan tâm