Đang xem Hải Triều "3 mặt 1 lời" đáp trả Diệu Nhi sau khi bị tố ăn cắp vặt ở sân khấu

Hải Triều "3 mặt 1 lời" đáp trả Diệu Nhi sau khi bị tố ăn cắp vặt ở sân khấu

Đến talkshow thứ 3 tham gia cùng Diệu Nhi, nhưng không có talkshow nào là Diệu Nhi không hại Hải Triều cả.
Có thể bạn quan tâm