Đang xem Hào hùng khí thế dân tộc cùng bài hát "Nối Vòng Tay Lớn"

Hào hùng khí thế dân tộc cùng bài hát "Nối Vòng Tay Lớn"

Sự kiện biển Đông đang nóng lên từng ngày, bài hát Nối Vòng Tay Lớn của nhiều nhóm rock Việt được chia sẻ rất mạnh mẽ trên cộng đồng mạng làm dấy lên tinh thần dân tộc.
Có thể bạn quan tâm