Hóa ra "anh Khải" của "Về nhà đi con" lại là người như thế này...

Khán giả ức chế và bực tức nhân vật Khải chẳng phải vì diễn viên đóng quá đạt hay sao?
Có thể bạn quan tâm