Hóa ra "anh Khải" của "Về nhà đi con" lại là người như thế này...

Video News
Mutex / Helino
Khán giả ức chế và bực tức nhân vật Khải chẳng phải vì diễn viên đóng quá đạt hay sao?
Có thể bạn quan tâm