Đang xem Hóa ra Quốc Trường – chàng “Sở Khanh” sở hữu 100 quán ăn khắp nước, ở nhà 25 tỷ không phải công tử nhà giàu mà là…

Hóa ra Quốc Trường – chàng “Sở Khanh” sở hữu 100 quán ăn khắp nước, ở nhà 25 tỷ không phải công tử nhà giàu mà là…

Quốc Trường cho biết: "Tôi đi diễn vì thích nhân vật chứ không quan tâm lắm đến cát xê".
Có thể bạn quan tâm