Hoàng Yến sau ly hôn chồng 4: Lấy 8 chồng hay 80 chồng là việc của tớ!

"Bố mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn khôn không phải để mình đau khổ vì một người đàn ông không họ hàng, không thân thích...", diễn viên Hoàng Yến nói.
Có thể bạn quan tâm