Đang xem Hơn 90% camera xuất xứ Trung Quốc có khả năng lộ thông tin người dùng.

Hơn 90% camera xuất xứ Trung Quốc có khả năng lộ thông tin người dùng.

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri Thức Trẻ
Đa phần camera ở Việt Nam đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi, người dùng hầu hết đều không thay đổi mật khẩu mặc định của thiết bị, dẫn đến những rủi ro về việc lọt dữ liệu.
Có thể bạn quan tâm