Đang xem Huy Khánh Diễm My: Những người đi lên bằng scandal là những người rất thông minh.

Huy Khánh Diễm My: Những người đi lên bằng scandal là những người rất thông minh.

Tuy nhiên, theo 2 diễn viên Diễm My 9X - Huy Khánh, để tồn tại thì còn cần cả tài năng.
Có thể bạn quan tâm