Đang xem Huyền Lizzie: “Trước đây, tôi không có thiện cảm với chị Ngọc Trinh nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy chị ấy là 1 người tốt”

Huyền Lizzie: “Trước đây, tôi không có thiện cảm với chị Ngọc Trinh nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy chị ấy là 1 người tốt”

"Trước đây khi chưa tiếp xúc với chị Trinh, tôi không có thiện cảm. Nhưng khi đã tiếp xúc với làm việc với chị Trinh rồi thì khác, nhân đây tôi cũng muốn nói cho tất cả những người có ác cảm với chị Trinh rằng họ nên suy nghĩ lại về điều đó."
Có thể bạn quan tâm