"Immortals" (2011) - Trailer

Theseus - đứa con rơi của thần Zeus – đang sống một cuộc sống thanh bình cùng mẹ già tại một thành phố nhỏ bên bờ biển. Anh không hay biết rằng ngay lúc này, Hyperion đang tập hợp lực lượng nhằm chuẩn bị tấn công đỉnh núi giam giữ những Titans với mục đích thôn tính cả Olympus. Tai hại hơn, những điều luật từ ngàn xưa lại cấm đoán sự can thiệp của những vị thần nhằm chặn đứng ý đồ xấu xa kia. Và khi mọi hi vọng đều vụt tắt thì Theseus lại là cái tên được nhắc đến như là vị cứu tinh duy nhất cho loài người.
Có thể bạn quan tâm