Đang xem Instagram đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta bằng một cách vô cùng bàng hoàng

Instagram đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta bằng một cách vô cùng bàng hoàng

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Instagram cũng được các nhà xã hội học đánh giá là một trong những bước phát triển tệ nhất của văn hóa hiện đại.
Có thể bạn quan tâm