Đang xem Instagram vừa cho bay màu số đếm like ở 6 quốc gia, Châu Á là mục tiêu tiếp theo

Instagram vừa cho bay màu số đếm like ở 6 quốc gia, Châu Á là mục tiêu tiếp theo

"Chúng tôi muốn những người theo dõi bạn tập trung hơn vào những tấm hình và video bạn chia sẻ, chứ không phải là xem chúng được bao nhiêu like," trích thông báo chính thức của Instagram trên Twitter.
Có thể bạn quan tâm