Đang xem Inuyasha - Tập 112

Inuyasha - Tập 112

Càng đến gần Bạch Linh Sơn, kết giới càng mạnh, có lẽ như Naraku đang ẩn giấu nơi đây chăng? Nhưng muốn vào Bạch Linh Sơn thì Inuyasha phải chiến thắng nhóm 7 vong hồn trước.
Có thể bạn quan tâm