Đang xem "Iron man" phiên bản đời thực xuất hiện tại Trung Quốc

"Iron man" phiên bản đời thực xuất hiện tại Trung Quốc

"Iron man" này xuất hiện theo nghĩa đen, tức là người thợ ủi đồ.
Có thể bạn quan tâm