Đang xem Jack tâm sự với fan trên giường bệnh: 'Nếu đối xử tốt với anh một chút thì có lẽ anh sống và làm cho người ta cả đời rồi'

Jack tâm sự với fan trên giường bệnh: 'Nếu đối xử tốt với anh một chút thì có lẽ anh sống và làm cho người ta cả đời rồi'

Đó là những chia sẻ của Jack với fan khi anh còn đang nằm trên giường bệnh.
Có thể bạn quan tâm