Đang xem Johnny Depp và gần 10 triệu fan chê cười Amber Heard vì diễn QUÁ DỞ tại toà, “thảm hoạ” ngang nữ chính Twilight năm xưa-

Johnny Depp và gần 10 triệu fan chê cười Amber Heard vì diễn QUÁ DỞ tại toà, “thảm hoạ” ngang nữ chính Twilight năm xưa-

Màn khóc lóc của Amber Heard tại tòa khiến ngay cả Johnny Depp cũng không nhịn được cười.
Có thể bạn quan tâm