Đang xem K-ICM: Jack “làm màu” khi quay MV khiến cả đoàn phim, ai cũng muốn đánh cho nhừ tử!

K-ICM: Jack “làm màu” khi quay MV khiến cả đoàn phim, ai cũng muốn đánh cho nhừ tử!

Lý do vì sao mà Jack lại khiến cả đoàn làm phim đòi đánh vậy ta?
Có thể bạn quan tâm